آدرس:

تهران ، فلکه اول تهرانپارس ، خیابان ستانی ، پلاک 5 ، واحد 13

تلفن:

02177322247-09031098722

هود شاینا

هود شاینا مدل H24

هود شاینا مدل H24

هود شاینا مدل H24 مدل : H24 طرح : ستایش سایز : 90 سانتی متر موتور : توربو چهار دوربدنه فلزی سوپرسایلنت با ترموگارد و روغنگیر کلید : فینگرتاچ چهار دکمه تایمردار سنسور : هوشمند دود و دما و گاز ...

هود شاینا مدل H22

هود شاینا مدل H22

هود شاینا مدل H22 مدل : H22 طرح : شاینا سایز : 90 سانتی متر موتور : توربو چهار دوربدنه فلزی سوپرسایلنت با ترموگارد و روغنگیر کلید : فینگرتاچ چهار دکمه تایمردار سنسور : هوشمند دود و دما و گاز ...

هود شاینا مدل H16

هود شاینا مدل H16

هود شاینا مدل H16 طرح : نیجرتخت سایز : 90 سانتی متر موتور : توربو چهار دوربدنه فلزی سوپرسایلنت با ترموگارد کلید : فینگرتاچ شش دکمه تایمرداربا نمایشگر LED سنسور : هوشمند دود و دما فیلتر : دوعدد الومینیومی چند ...

هود شاینا مدل H15

هود شاینا مدل H15

هود شاینا مدل H15 مدل : H15 طرح : نیجرتخت  اتوماتیک سایز : 90 سانتی متر موتور : توربو چهار دوربدنه فلزی سوپرسایلنت با ترموگارد کلید : فینگرتاچ شش دکمه تایمرداربا نمایشگر LED مجهز به جک برقی اتوماتیک سنسور : ...

هود شاینا مدل H14

هود شاینا مدل H14

هود شاینا مدل H14 مدل : H14 طرح : آلیس سایز : 90 سانتی متر موتور : توربو چهار دوربدنه فلزی سوپرسایلنت با ترموگارد کلید : فینگرتاچ شش دکمه تایمرداربا نمایشگر LED سنسور : هوشمند دود و دما فیلتر : ...

هود شاینا مدل H12

هود شاینا مدل H12

هود شاینا مدل H12 مدل : H12 طرح : پاتریک سایز : 90 سانتی متر موتور : توربو چهار دوربدنه فلزی سوپرسایلنت با ترموگارد کلید : فینگرتاچ پنج  دکمه تایمرداربا صفحه نمایشگرLED  (فقل کن کلید ) سنسور : هوشمند دود ...

هود شاینا مدل H11

هود شاینا مدل H11

هود شاینا مدل H11 مدل : H11 طرح : آلیس سایز : 90 سانتی متر موتور : توربو چهار دوربدنه فلزی سوپرسایلنت با ترموگارد کلید : فینگرتاچ شش دکمه تایمرداربا نمایشگر LED سنسور : هوشمند دود و دما فیلتر : ...

هود شاینا مدل H10

هود شاینا مدل H10

هود شاینا مدل H10 مدل : H10 طرح : پارما سایز : 90 سانتی متر موتور : توربو چهار دوربدنه فلزی سوپرسایلنت با ترموگارد کلید : فینگرتاچ چهار دکمه تایمردار سنسور : هوشمند دود و دما فیلتر :یک عدد الومینیومی ...

هود شاینا مدل H8

هود شاینا مدل H8

هود شاینا مدل H8 مدل : H8 طرح : پادنا سایز : 90 سانتی متر موتور : توربو چهار دوربدنه فلزی سوپرسایلنت با ترموگارد کلید : فینگرتاچ شش دکمه تایمرداربا نمایشگر LED سنسور : هوشمند دود و دما فیلتر : ...

هود شاینا مدل H1

هود شاینا مدل H1

هود شاینا مدل H1 طرح : آلیس سایز : 90 سانتی متر موتور : توربو چهار دوربدنه فلزی سوپرسایلنت با ترموگارد کلید : فینگرتاچ شش دکمه تایمرداربا نمایشگر LED سنسور : هوشمند دود و دما فیلتر : دوعدد الومینیومی چند ...

هود شاینا مدل H5

هود شاینا مدل H5

هود شاینا مدل H5 طرح : آلیس سایز : 90 سانتی متر موتور : توربو چهار دوربدنه فلزی سوپرسایلنت با ترموگارد کلید : فینگرتاچ شش دکمه تایمرداربا نمایشگر LED سنسور : هوشمند دود و دما فیلتر : دوعدد الومینیومی چند ...

هود شاینا مدل H3

هود شاینا مدل H3

هود شاینا مدل : H3 طرح : نیجرهلالی   اتوماتیک سایز : 90 سانتی متر موتور : توربو چهار دوربدنه فلزی سوپرسایلنت با ترموگارد کلید : فینگرتاچ شش دکمه تایمرداربا نمایشگر LED مجهز به جک برقی اتوماتیک سنسور : هوشمند دود ...